Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
5 3 0 0 7
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
6 1 1 0 7
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
5 1 2 0 7
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
5 0 3 0 7
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
4 2 2 0 7
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
7 1 0 0 7
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
5 1 2 0 7
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Głosy nieważne Nieobecni
8 0 0 0 0 7
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Głosy nieważne Nieobecni
8 0 0 1 0 6