Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
0 0 0 14 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Dietrich Bernhard Krzebietke nieoddany
2 Stefan Adam Bojke nieoddany
3 Michał Wojciech Domarus nieoddany
4 Elżbieta Genowefa Fiedorowicz nieoddany
5 Barbara Renata Gałek nieoddany
6 Teresa Daniela Kaczmarek nieoddany
7 Przemysław Stanisław Krefft nieoddany
8 Andrzej Miedziak nieoddany
9 Jan Józef Patok nieoddany
10 Jan Stefan Przepióra nieoddany
11 Judyta Elżbieta Smulewicz nieoddany
12 Bogdan Jan Szymikowski nieoddany
13 Dariusz Andrzej Treder nieoddany
14 Jadwiga Urszula Szulc nieoddany