Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-29 uchwałą nr II/4/2018 w sprawie powołania komisji stałych Rady i ustalenia ich składu osobowego.

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Barbara Renata Gałek członek
Jan Józef Patok 1 wiceprzewodniczący
Bogdan Jan Szymikowski 0przewodniczący