Przejdź do treści

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

  • Rodzaj: komisja stała
  • Data powołania: 20-05-2024
  • Uchwała powołująca: II/3/2024
  • Zakres działania:

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Przynaleźność
1 Sylwester Klarecki przewodniczący
2 Grzegorz Data wiceprzewodniczący
3 Piotr Napieraj członek