Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Gospodarcza i Bezpieczeństwa stała 2018-11-29 II/4/2018 w sprawie powołania komisji stałych Rady i ustalenia ich składu osobowego.
Komisja Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki stała 2018-11-29 II/4/2018 w sprawie powołania komisji stałych Rady i ustalenia ich składu osobowego.
Komisja Rewizyjna stała 2018-11-29 II/4/2018 w sprawie powołania komisji Rady i ustalenia ich składu osobowego.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2018-11-29 II/4/2018 w sprawie powołania komisji stałych Rady i ustalenia ich składu osobowego.