Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Gniewino

Komisja Gospodarcza i Bezpieczeństwa

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Gospodarcza i Bezpieczeństwa

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-29 uchwałą nr II/4/2018 w sprawie powołania komisji stałych Rady i ustalenia ich składu osobowego.

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

Do zakresu działania Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa należy opiniowanie projektów uchwał i występowanie z inicjatywą uchwałodawczą w sprawach dotyczących: budżetu i finansów, podatków i opłat, działalności gospodarczej, gospodarki nieruchomościami, majątku komunalnego, gospodarki komunalnej, planowania przestrzennego, dróg publicznych i w innych sprawach gospodarczych oraz w sprawach bezpieczeństwa i obrony cywilnej.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Michał Wojciech Domarus członek
Dietrich Bernhard Krzebietke członek
Jan Stefan Przepióra 0przewodniczący
Dariusz Andrzej Treder 1 wiceprzewodniczący