Przejdź do treści

Komisja Gospodarcza i Bezpieczeństwa

  • Rodzaj: komisja stała
  • Data powołania: 20-05-2024
  • Uchwała powołująca: II/3/2024
  • Zakres działania:

    Do zakresu należy opiniowanie projektów uchwał i występowanie z inicjatywą uchwałodawczą w sprawach dotyczących: budżetu i finansów, podatków i opłat, działalności gospodarczej, gospodarki nieruchomościami, majątku komunalnego, gospodarki komunalnej, planowania przestrzennego, dróg publicznych i w innych sprawach gospodarczych oraz w sprawach bezpieczeństwa i obrony cywilnej.


Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Przynaleźność
1 Łukasz Ladach przewodniczący KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GNIEWINO.CZASNAZMIANY
2 Michał Domarus wiceprzewodniczący KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE WYBORCZE
3 Andrzej Miedziak członek KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE WYBORCZE