Komisja Gospodarcza i Bezpieczeństwa

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Gospodarcza i Bezpieczeństwa

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-29 uchwałą nr II/4/2018 w sprawie powołania komisji stałych Rady i ustalenia ich składu osobowego.

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Michał Wojciech Domarus członek
Dietrich Bernhard Krzebietke członek
Jan Stefan Przepióra 0przewodniczący
Dariusz Andrzej Treder 1 wiceprzewodniczący