Przejdź do treści

Łukasz Ladach

Zdjęcie: Łukasz Ladach
Zdjęcie: Łukasz Ladach

Radny

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
13, zdobyte głosy: 0
Dyżury
Kontakt lukasz.ladach@gniewino.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Gospodarcza i Bezpieczeństwa stała 2024-05-20

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-20 13:06:50 Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Gniewino II Sesja Rady Gminy Gniewino za
2024-05-20 13:07:40 Zatwierdzenie porządku obrad. II Sesja Rady Gminy Gniewino za
2024-05-20 13:24:44 Projekt uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady i ustalenia ich składu osobowego. II Sesja Rady Gminy Gniewino za
2024-05-20 13:28:10 Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad przyznawania diet radnych Rady Gminy Gniewino. II Sesja Rady Gminy Gniewino za
2024-05-20 13:29:52 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gniewino. II Sesja Rady Gminy Gniewino za
2024-05-20 13:31:50 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2024. II Sesja Rady Gminy Gniewino za
2024-05-20 13:32:59 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2024-2028. II Sesja Rady Gminy Gniewino za
2024-05-20 13:36:02 Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy II Sesja Rady Gminy Gniewino za
2024-05-20 13:37:12 Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy II Sesja Rady Gminy Gniewino za
2024-05-20 13:38:45 Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gniewino w 2024 r. II Sesja Rady Gminy Gniewino za
2024-05-20 12:45:44 Przyjęcie protokołu 0_II sesja testowa za
2024-05-20 12:48:08 Zatwierdzenie porządku obrad. 0_II sesja testowa za
2024-05-20 12:50:35 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino. 0_II sesja testowa za