Przejdź do treści

Elżbieta Fiedorowicz

Zdjęcie: Elżbieta Fiedorowicz
Zdjęcie: Elżbieta Fiedorowicz

Radna

Status
powołany dnia: 20-05-2024
Okręg
7, zdobyte głosy: 111
Przynależność
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE WYBORCZE
Dyżury
Kontakt elzbieta.fiedorowicz@gniewino.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki stała 2024-05-20

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-20 13:06:50 Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Gniewino II Sesja Rady Gminy Gniewino za
2024-05-20 13:07:39 Zatwierdzenie porządku obrad. II Sesja Rady Gminy Gniewino za
2024-05-20 13:24:43 Projekt uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady i ustalenia ich składu osobowego. II Sesja Rady Gminy Gniewino za
2024-05-20 13:28:11 Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad przyznawania diet radnych Rady Gminy Gniewino. II Sesja Rady Gminy Gniewino za
2024-05-20 13:29:52 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gniewino. II Sesja Rady Gminy Gniewino za
2024-05-20 13:31:46 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino na rok 2024. II Sesja Rady Gminy Gniewino za
2024-05-20 13:33:00 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewino na lata 2024-2028. II Sesja Rady Gminy Gniewino za
2024-05-20 13:36:02 Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy II Sesja Rady Gminy Gniewino przeciw
2024-05-20 13:37:13 Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy II Sesja Rady Gminy Gniewino wstrzymujący się
2024-05-20 13:38:46 Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gniewino w 2024 r. II Sesja Rady Gminy Gniewino za
2024-05-20 12:44:42 Przyjęcie protokołu 0_II sesja testowa za
2024-05-20 12:47:54 Zatwierdzenie porządku obrad. 0_II sesja testowa wstrzymujący się
2024-05-20 12:50:54 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewino. 0_II sesja testowa za