Przejdź do treści

Komisja Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki

  • Rodzaj: komisja stała
  • Data powołania: 20-05-2024
  • Uchwała powołująca: II/3/2024
  • Zakres działania:

    Do zakresu działania Komisji Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki należy opiniowanie projektów uchwał i występowanie z inicjatywą uchwałodawczą w sprawach dotyczących: oświaty, zdrowia, pomocy społecznej, kultury, sportu, turystyki, promocji i spraw społecznych


Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Przynaleźność
1 Marta Potrykus przewodniczący KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GNIEWINO.CZASNAZMIANY
2 Anna Patelczyk wiceprzewodniczący KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GNIEWINO.CZASNAZMIANY
3 Elżbieta Fiedorowicz członek KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE WYBORCZE
4 Piotr Kanigowski członek KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GNIEWINO.CZASNAZMIANY